Partnerské stránky:

hyperdesmo.sk

štrko-piesky

liate podlahy

Otvorená bunka-mäkká pur penaTepelná striekaná izolácia vždy sama dokonalo zateplí, preto jej hovoríme dokonalá, inteligentná, chytrá izolácia ,atď.

Funguje ako vzduchová bariéra – 100% izoluje bez netesností, ktoré vznikajú pri použití bežných izolačných materiálov. Teplo nemá kadiaľ uniknúť.
Vďaka otvorenej bunkovej štruktúre Váš dom dýcha.

Použitím systému IZOLACIA PUR vytvárame dokonalo zateplené, kľudné, suché a zdravé prostredie.

Vhodné pre aj pre astmatikov a alergikov. Zateplíme váš dom za jeden deň.

Aplikáciu striekanej tepelno izolačnej peny možno realizovať celoročne – bez ohľadu na klimatické podmienky.

Výhody

Tradícia striekanej PUR peny je jedinečná striekaná izolačná pena vyrobená na vodnej báze, ktorá sa viac ako 25 rokov s veľkým úspechom používa v Kanade a USA. Striekaná PUR pena bola použitá vo viac ako 150 000 stavebných projektoch a iných alternatívach a má 100% tesnosť.

Striekaná PUR pena vytvára úplne kompaktnú izolačnú vrstvu bez akýchkoľvek netesností a spojov. Ako akustická izolácia stavbu odhluční a prináša pokoj a pohodu do Vášho domova.

Stálosť tepelnoizolačných vlastností

Po nástreku striekaná pur izolácia sama a dokonalo vyplní všetky medzery, komplikované detaily a ťažko prístupné miesta, ktoré nie je možné pri použití iných izolačných materiálov kvalitne izolovať, a tým zabraňuje tepelným stratám.

Úspora energie

Zníženie spotreby energie na vykurovanie – úspory finančných prostriedkov až o 75%.

Žiadne plesne

Striekaná izolácia zabraňuje prúdeniu vzduchu a tým zabraňuje kondenzácii vlhkosti, ktorá je príčinou vzniku zdraviu nebezpečných plesní.

Rýchlosť zateplenia

Vôbec najrýchlejšia možná aplikácia, ľahká práca a ideálna technológia aj pre dodatočné zatepľovanie podkroví a rekonštrukcie.

100% tesnosť

Striekaná izolácia PUR vytvára úplne kompaktnú izolačnú vrstvu bez akýchkoľvek netesností a trhlín špár a spojov. Ako akustická izolácia stavbu odhluční a prináša pokoj a pohodu do Vášho domova.

Striekaná izolácia PUR vytvára úplne kompaktnú izolačnú vrstvu bez akýchkoľvek netesností.

Striekaná PUR zaistí 100% tesnosti, zatiaľ čo bežná izolácia vykazuje 2 až 10 % necelistvosti => bežná strecha s plochou 150 m2 môže mať teda až 15 m2 neizolovanej plochy (plocha priemernej miestnosti).

10% necelistvosti znamená zhoršenie tepelnoizolačných vlastností až o 90%.

Komplikované miesta okolo rozvodov je možné dobre izolovať len striekanou izoláciou PUR. Dokonalé vyplnenie komplikovaných a ťažko prístupných miest okolo rozvodov. Podobnú strešnú konštrukciu je možné dokonalo zatepliť len striekanou izolačnou penou Naša technológia stopercentne rieši bežné problémy izolácie medzi prvou krokvou a štítovou stenou.

Striekaná PUR pena je tepelnoizolačný pur-penový materiál aplikovaný nástrekom. Striekaná izolačná pena je dvojzložkový materiál na vodnej báze s otvorenou bunečnou štruktúrou. Izolačná pena vytvára úplne kompaktnú, vzduchotesnú a nenasiakavú tepelnoizolačnú vrstvu. Jednoznačnou výhodou je maximálne priľnutie k akémukoľvek podkladu a dokonalé vyplnenie konštrukcií, tak odpadnú problémy s netesnosťami obvodových plášťov, ktoré negatívne ovplyvňujú energetickú náročnosť budov.

Stálosť tepelnoizolačných vlastností

Po aplikácii striekanej pur izolácie sama a dokonalo vyplní všetky medzery, komplikované detaily a ťažko prístupné miesta, ktoré nie je možné pri použití iných izolačných materiálov kvalitne izolovať, a tým zabraňuje tepelným stratám.

Súčiniteľ tepelného odporu predstavuje jednoznačné meradlo pre porovnávanie izolácií v oblasti energetickej účinnosti. Súčiniteľ tepelného odporu nám pomáha "s porovnávaním podľa čísel" v tom zmysle, že čím vyššie číslo, tým lepšia je izolácia na zníženie energetických strát. Stavebné výskumy dokazujú, že u bežných izolačných materiálov sa súčiniteľ tepelného odporu postupom času výrazne znižuje, zatiaľ čo pri striekanej izolácii pur ostáva rovnaký. Súčiniteľ tepelného odporu meria izolačné schopnosti, ale nerieši ďalší spôsob úniku tepla – nežiaduci prienik vzduchu, ktorý spôsobuje až 40% energetických strát domov. Striekaná izolácia PUR bráni nežiaducemu prieniku vzduchu vďaka svojej schopnosti vytvoriť úplne kompaktnú, vzduchotesnú a nenasiakavú tepelnoizolačnú vrstvu bez akýchkoľvek netesností.

Použitie mäkkej penovej izolácie ako vzduchotesného materiálu je jedným z najlepších spôsobov, ako zlepšiť energetickú účinnosť a tepelný komfort stavieb. Striekaná izolácia PUR vytvára účinnú tepelnú izoláciu a vzduchovú bariéru, minimalizuje tak únik vzduchu v konštrukcii budovy, a tým umožňuje zvolenie správnej veľkosti vzduchotechnického zariadenia. To šetrí počiatočné náklady na vybavenie aj nasledujúce náklady na energie a údržbu. So striekanou tepelnou pur izoláciou môžete ušetriť až 75% nákladov na vykurovanie a chladenie oproti bežným izolačným materiálom.

Ak vezmeme do úvahy všetky ďalšie náklady spojené s vytvorením vzduchotesnej tepelnej obálky, je zrejmé, prečo je striekaná izolácia PUR preferovanou izoláciou, ktorá garantuje vyššiu energetickú účinnosť zateplenia.

Žiadne plesne

Striekaná pur zabraňuje prúdeniu vzduchu a tým zabraňuje kondenzácii vlhkosti, ktorá je príčinou vzniku zdraviu nebezpečných plesní.

Plesne sa vytvárajú na vlhkom povrchu a sú príčinou mnohých zdravotných problémov. Plesne produkujú spóry (alergény, ktoré môžu spôsobovať rôzne alergické reakcie vrátane astmy), dráždidla a prchavé toxické látky (mykotoxiny). Vdychovanie týchto látok produkovaných plesňami poškodzuje sliznicu dýchacích ciest, dráždi oči a spôsobuje bolesti hlavy a podráždenie pokožky.

Tvorbe plesní vo vnútri budov sa dá zabrániť len kontrolou vlhkosti. Pokiaľ už máte pleseň vo vašej domácnosti, je nevyhnutné odstrániť zdroj vzniku plesní – nadmernú vlhkosť.

Striekaná izolácia PUR vytvára stálu vzduchotesnú izolačnú vrstvu, vypĺňa steny a stropy, a tým zamedzuje prieniku vzduchu, kondenzácii vzdušnej vlhkosti a následnému vzniku plesní. Zároveň chráni pred hnilobou konštrukcie domu alebo strechy, čo je zárukou jej dlhej životnosti.