Partnerské stránky:

hyperdesmo.sk

hydroizolaciaplochejstrechy.sk

štrko-piesky

liate podlahy

striekaná izolácia Nitra.sk

striekaná izolácia
Nové Zámky.sk

striekaná izolácia Komárno.sk

striekaná izolácia Levice.sk

striekaná izolácia Galanta.sk

striekaná izolácia Topoľčany.sk

striekaná izolácia Trnava.sk

striekaná izolácia Šaľa.sk

striekaná izolácia Štúrovo.sk

striekaná izolácia Hlohovec.sk

striekaná izolácia Zlaté Moravce.sk

striekaná izolácia Zvolen.sk

štrko-piesky

Jednou z našich činností je predaj a rozvoz štrkov ,drveného kameniva a pieskov-či už na podsyp alebo klasického kopaného piesku.
Takisto v našej ponuke máme predaj a rozvoz okrasných kameňov do záhrad a skaliek alebo aj lomový kameň ,ktorý si nájde široké uplatnenie v stavebníctve.
Súčasťou tohoto programu je zabezpečenie dopravy a takisto aj vývoz stavebného odpadu ,alebo búracie práce a zemné výkopové práce.


PREPOČTY ŠTRKOPIESKOV

1m3/jeden kubík/ piesku alebo štrku =1500 až 1800kg štrku
/v závislosti od vlhkosti materiálu/

1m3= 1000 litrov 10litrov piesku alebo štrku 15-18 kg

Viac info nájdete na

www.strko-piesky.sk

Alebo nám napíšte na

info@izolaciapur.sk